ขอใบเสนอราคา ราคาโต๊ะจีนชุดละ 1,700 บาท

ขอใบเสนอราคา โต๊ะจีนชุดละ 1,700 บาท

[]
1 Step 1
ขั้นที่ 1 เลือกรายการอาหาร
จานที่ 1
จานที่ 2
จานที่ 3
จานที่ 4
จานที่ 5
จานที่ 6
จานที่ 7
จานที่ 8
จานที่ 9
ชุดน้ำดื่ม
เด็กเสิร์ฟ
จำนวนโต๊ะจำนวนโต๊ะ
ขั้นที่ 2 รายละเอียดการจัดงาน
ชื่อผู้ติดต่อหลัก
เบอร์โทรศัพท์
LINE ID(ถ้ามี)
เวลาเริ่มงาน
วันที่จัดงาน
สถานที่จัดงาน*กรณีที่จัดงานบนอาคารสูงมากกว่า 1 ชั้น หรือจัดงานบนเกาะ โปรดแจ้ง
0 /
รายละเอียดเพิ่มเติม
0 /
Previous
Next